Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

                                               HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TARİHÇESİ

 

         1848   yılında  Nafıa  Nezareti  adı  altında   çalışmalarına   başlayan  Bayındırlık Bakanlığı,  26.05.1934 tarihli  ve 2443  sayılı   Kuruluş  Kanunu   ile   demiryolları,  limanlar,  karayolları   ve  köprüler  inşa  etmek,    PTT  tesislerini    kurup   işletmek,   su   işlerini   düzenlemek,   devlet   daire  ve  müesseselerinin  her  türlü  yapı  işlerini yapmakla   görevlendirilmiş,    Hukuk  Müşavirliği   olarak    hukuk   hizmetlerinin   yerine   getirilmesi   ile   yetkilendirilmiştir.

         1958 yılında, 7116 sayılı Kanun ile İmar ve İskân Bakanlığı adı altında Hukuk Müşavirliği görevlerini yerine getirmiştir.

         13.07.1972  tarihli  ve  1609  sayılı  Kanun  ile  Bayındırlık  Bakanlığı  kurularak  görevleri  düzenlenmiş,  Hukuk  Müşavirliği  olarak  hizmet  vermiştir.

         13.07.1972   tarihli   ve   1609  sayılı  Kanun   ile  Bayındırlık  Bakanlığı’nın   kuruluşu   ve   görevleri    yeniden  düzenlenmiştir.   13.12.1983 tarih  ve  180 sayılı Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  İmar  ve  İskân Bakanlığı  ile birleştirilmesi  sonucu  Bayındırlık  ve  İskân Bakanlığı adını  alarak Hukuk  Müşavirliği  olarak  hizmet  vermiştir.

         04.07.2011 tarihli   ve  27984 sayılı  Resmi Gazete’de   yayımlanan  644 sayılı   Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilatı  ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ile  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  kurulmuş,  Hukuk Müşavirliği olarak hukuk hizmetlerini yürütülmüştür.

         Çevre  ve  Şehircilik   Bakanlığı    teşkilatı,   görev  ve  yetkileri    10.07.2018  tarihinde   yayımlanan   1 nolu Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  ile  Hukuk Müşavirliği   olarak   görevine   devam  etmiştir.

         10.01.2019   tarihli  ve  27 numaralı  sayı  ile  yayımlanan  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  ile  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  adı  altında  yeniden  yapılandırılarak hukuk hizmetleri ile ilgili  olarak  kendisine verilen görevleri yerine  getirmiştir.

         29.10.2021  tarihli  ve  31643  sayılı  Resmi Gazete’de  yayımlanan   85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın ismi  Çevre, Şehircilik  ve  İklim Değişikliği Bakanlığı  olarak  değişmiş  olup,  Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak görev alanına giren iş ve işlemleri yerine getirmektedir.