Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MİSYON 

Bakanlığımızın taraf olduğu adli ve idari davalar ile icra işlemlerinde Bakanlığımızı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları, önleyici hukuki tedbirleri zamanında alarak çözüme kavuşturmak, Bakanlığımız hizmetleri açısından ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmalarını yürütmek ve yürürlüğe konulmasını sağlamak, Bakanlığımız birimlerince karşılaşılan sorunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak.

 

VİZYON

Anayasa ve hukukun üstünlüğünü özümsemiş, evrensel hukuka uygun, hukuka saygılı idare anlayışı ile hareket eden, hukukun genel ilkeleri çerçevesinde çözüme dönük muhakeme hizmeti ile idarenin hak ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasını hedefleyen; güncel ve değişen mevzuatı yakından takip ederek, yenilikçi, hızlı, etkin ve verimli bir idari modeli temsil etmek.